ładuję krótkie formy..

Ile czasu zajmuje zrobienie filmu reklamowego?

Poniżej prezentujamy harmonogram prac nad filmem reklamowym podzielony na następujące po sobie etapy. Realizacja każdego kolejnego etapu zaczyna się po zatwierdzeniu poprzedniego etapu prac.

Numer etapu
Nazwa procesu
Czas realizacji, który obejmuje prace po stronie Krótkich Form. Należy doliczyć czas na akcept po stronie klienta.
Etap 1.

Przedstawiamy koncepcję wraz z jej kosztem.

Koncepcja powstaje w oparciu o: cel reklamy, grupę docelową, miejsce wyświetlania, przedstawione referencje.

1-2 dni robocze

Etap 2.

Przygotowujemy umowę.

Umowa określa: czas realizacji, przekazanie praw autorskich, ilość poprawek.

+/- 1 dzień przygotowanie umowy + opcjonalnie kilka dni potrzebnych na doprecyzowanie zapisów

Etap 3.

Przygotowujemy scenariusz.

3 dni robocze

Etap 4.

Nanosimy poprawki do scenariusza z uwzględnieniem uwag klienta.

1-2 dni robocze

Etap 5.

Organizujemy nagrania.

Ten etap dotyczy tylko nagrań z fabułą, czyli takich, gdzie musimy zorganizować aktorów, miejsce do nagrań, scenografię, kostiumy itp.

czas zależny od stopnia skomplikowania projektu*

*w przypadku prostych nagrań realizowanych w siedzibie klienta, prostych wypowiedzi do kamery, relacji z wydarzeń, reportaży - etap ten należy pominąć

Etap 6.

Nagrania

Najczęściej 1-2 dni*

*w przypadku większości projektów z naszego portfolio

Etap 7.

Postprodukcja

Etap końcowej obróbki nagranego materiału

3-15 dni roboczych*

*czas realizacji zależy od ilości dni zdjęciowych, stopnia skomplikowania postprodukcji, ilości grafik i animacji tworzonych na potrzeby danego projektu

Czas realizacji filmu promocyjnego / reklamowego w dużej mierze zależy od tego jaki rodzaj projektu wykonujemy. Dlatego, dla ułatwienia stworzyliśmy jeszcze inną klasyfikację i podzieliliśmy oferowane przez nas filmy reklamowe na 3 kategorie - w zależności od stopnia skomplikowania ich produkcji.

czas realizacji filmów reklamowych

Harmonogram prac nad filmem reklamowym to 3 etapy : preprodukcja (przygotowania), produkcja (nagrania) i postprodukcja (obróbka nagrań).

1. Proste filmy promocyjne - czas realizacji

Zaliczamy do nich: nagrania wywiadów, wypowiedzi do kamery, proste relacje z wydarzeń, proste filmy produktowe, unboxingi

Jaki jest czas potrzebny na ukończenie projektu?

  • przygotowania: 1-3 dni
  • nagrania : z reguły 1 dzień
  • obróbka nagrań : 3-4 dni

W przypadku tej kategorii filmów, do realizacji możemy przystąpić prawie “z marszu”. Musimy mieć jedynie wolny termin nagrań.

2. Średnio-skomplikowane filmy promocyjne - czas realizacji

Zaliczamy do nich: wideowizytówki firm, (filmy prezentujące organizację, firmę lub konkretny projekt), filmy instruktażowe, filmy kulinarne, bardziej skomplikowane filmy produktowe. W przypadku tych realizacji często potrzebujemy dokładnie poznać problemy klienta, zamysł i cel filmu, co wymaga trochę więcej czasu.

Jaki jest czas potrzebny na ukończenie projektu?

  • przygotowania: 5-12 dni
  • nagrania : z reguły 1-3 dni
  • obróbka nagrań : 5-8 dni

3. Filmy reklamowe i skomplikowane produkcje - czas realizacji

Zaliczamy do nich: filmy reklamowe wymagające zatrudnienia aktorów, a także bardziej kreatywne, nietypowe realizacje, filmy wizerunkowe wymagające nagrań w wielu miejscach.

Jaki jest czas potrzebny na ukończenie projektu?

  • przygotowania: powyżej 10 dni
  • nagrania : w zależności od stopnia skomplikowania realizacji
  • obróbka nagrań : 5-10 dni

Realizując bardziej skomplikowane filmy, staramy się dokładnie poznać naszego klienta, zbadać jego potrzeby, dokonać analizy otoczenia biznesowego i grupy docelowej. Potrzebny jest też czas na przygotowanie scenariusza oraz znalezienie miejsc do nagrań. Równolegle z tymi procesami, angażujemy się w poszukiwania scenografii, statystów, aktorów a także strojów, w których będą występować.

Podczas prac przy wyższych budżetach zawsze podpisujemy umowę, która dokładnie określa zakres prac, obszary eksploatacji filmu oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Taka umowa wiążę się z wydłużeniem całego procesu o kilka dodatkowych dni, jednak stanowi wzajemne zabezpieczenie interesów.

Podane powyżej ramy czasowe są wartością orientacyjną, zawsze staramy się wychodzić Państwu naprzeciw starając się sprostać terminom. W przypadku pytań - zapraszamy do kontaktu!

Ile czasu trwa przygotowanie animacji reklamowej?

Poznaj czasy realizacji filmów i animacji reklamowych. W pierwszej kolejności przedstawimy czas przygotowania animacji reklamowej, a następnie czas realizacji filmu reklamowego.

proces realizacji filmów reklamowych można podzielić na krótsze etapy

Prace nad animacją reklamową zawsze przebiegają zgodnie z powtarzalnym schematem. Najpierw trwa etap przygotowań - tworzenie koncepcji i scenariusza, a następnie etap tworzenia grafik i na końcu - wprawianie ich w ruch.

W tabeli poniżej zamieściliśmy harmonogram prac nad animacją reklamową. Przedstawione czasy zakładają przygotowanie animacji o

długości 1-2 minuty. Przy prostych animacjach trwających do 20 sekund - czas realizacji może być krótszy.

Numer etapu
Nazwa procesu
Czas realizacji. Czas obejmuje prace Krótkich Form. Należy doliczyć czas na akcept po stronie klienta.
Etap 1.

Przedstawiamy koncepcję wraz z jej kosztem.

Koncepcja powstaje w oparciu o: cel reklamy, grupę docelową, miejsce wyświetlania, przedstawione referencje.

1-2 dni robocze

Etap 2.

Przygotowujemy umowę.

Umowa określa: czas realizacji, przekazanie praw autorskich, ilość poprawek.

+/- 1 dzień przygotowanie umowy + opcjonalnie kilka dni potrzebnych na doprecyzowanie zapisów

Podpisujemy umowę.

Od razu po akceptacji umowy

Etap 3.

Przygotowujemy scenariusz.

3 dni robocze

Nanosimy poprawki do scenariusza z uwzględnieniem Pańtwa uwag.

1-2 dni robocze

Etap 4.

Przygotowujemy statyczne grafiki.

3-10 dni roboczych*

Grafiki muszą zostać zaakceptowane przed rozpoczęciem dalszych prac.

*dotyczy animacji trwającej 1 minutę, czas zależy od poziomu szczegółowości grafik

Etap 5.

Przygotowujemy animację. - Wprawiamy w ruch przygotowane wcześniej grafiki.

3-6 dni roboczych przy animacji trwającej 1 minutę

Nanosimy poprawki do animacji.

czas zależy od ilości poprawek

Etap 1. Przedstawiamy wycenę i ogólną koncepcję animacji, której dotyczy wycena.

Po tym, jak wyślecie Państwo do nas zapytanie, zapoznajemy się z profilem działalności Państwa Firmy oraz cechami oferowanych usług/produktów. Ustalamy, jaki jest cel animacji, czyli jaki efekt ma wywołać po obejrzeniu. Decydujemy do jakiej grupy docelowej ma trafiać reklama.

Na tym etapie prosimy o przesłanie inspiracji, czyli przykładowych animacji, które pomogą nam zrozumieć Państwa oczekiwania. Na podstawie tych informacji opracowujemy koncepcję jak ma wyglądać animacja. Razem z koncepcją przedstawiamy kosztorys.

Etap 2. Przygotowujemy umowę.

Po akceptacji koncepcji i budżetu podpisujemy umowę. Dysponujemy swoim sprawdzonym wzorem umowy, który zabezpieczy Państwa interesy.

Etap 3. Przygotowujemy szczegółowy scenariusz.

Scenariusz to podstawa do dalszych prac. Określa szczegółowo jak ma wyglądać animacja - jaki ma być przekaz reklamy, jaką historię chcemy opowiedzieć i jakie informacje chcemy przekazać.

Scenariusz proponujemy przygotować w formie tabeli z 3 kolumnami. Pierwsza kolumna przedstawia opis scen, druga - tekst lektora, a trzecia - napisy pojawiające się na ekranie.

Etap 4. Przygotowujemy grafiki do animacji.

Grafiki tworzymy wzorując się na Państwa wytycznych. Uzgadniamy kolorystykę i styl rysunku. Konieczne jest zaakceptowanie wyglądu grafik, żeby przejść do dalszego etapu. Większe zmiany grafik po ich akceptacji mogą oznaczać dużo dodatkowej pracy.

Etap 5. Przygotowujemy animację.

Końcowym etapem jest praca nad wprawieniem w ruch przygotowanych wcześniej grafik.

Poprawki do animacji nanosimy z regułu w ciągu trzech dni od ich otrzymania. Po ostatecznym zaakceptowaniu wersji próbnych, przesyłamy Państwu przez pełną wersję animacji.